ул. Тодор Бурмов 8
град Габрово
тел +359.(0)66.809315
факс +359.(0)66.809315
walev@web.de


ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ. ТОТЬО ИВАНОВ

град Габрово
Жилищната сграда е разположена на ул. Тотьо Иванов в град Габрово, в близост до градския център на стръмен терен с прекрасно изложение и изглед към планината и част от града в богато озеленена природна среда. Архитектурното решение следва денивелацията на терена, обемно- пространственото решение разделя сградата на отделни по-малки обеми, което допринася до вписването й в структурата на съществуващите сгради в квартала. В ниската южна част са разположени полуподземни гаражи.
Сградата е проектирана през 2007 година, строителството е завършило през 2009 година. Работата по обекта включва създаване на градоустройствена основа, изготвяне на идеен и работен проект по всички проектни части, авторски контрол по време на строителството.Име на снимката