ул. Тодор Бурмов 8
град Габрово
тел +359.(0)66.809315
факс +359.(0)66.809315
walev@web.de


КОМПЛЕКС ЕВРОПА ТРИКО И МАЗАЛАТ

град Севлиево
Жилищният комплекс с търговска част на фирмите Мазалат и Европа трико е разположен в обществения център на панелния комплекс на град Севлиево. Комплексът се състои от четири пететажни секции с обща площ от 9500 м2 с търговска част в партерния етаж, отворена към търговската улица и микроцентъра на комплекса, в сутеренния етаж са предвидени подземни гаражи с достъп до тях по автомобилна рампа. Напълно е завършена една от секциите, втората е завършана в груб строеж.
Строителството на комплекса е започнало през 2006 година, като проектирането и строителството се изпълнява поетапно, по секции. Жилищата са отворени максимално на юг към ослънчената и спокойна част на комплекса, обратно- търговската част е обвързана с оформящата се търговска улица в комплекса.
Изпълнението на строителството се отличава с високо качество на влаганите материали, на нови технологии в строителството и висока степен на енергийна ефективност.
Работата по обекта включва създаване на градоустройствена основа, идеен и работен проект по всички проектни части, изготвяне на подробна количествена сметка.Име на снимката