ул. Тодор Бурмов 8
град Габрово
тел +359.(0)66.809315
факс +359.(0)66.809315
walev@web.de


СКЛАДОВА БАЗА НА МИРА Н

град Севлиево
Складовата база с административна и изложбена сграда на фирма "Мира Н" е разположена в северната проимишлена зона на град Севлиево, създала се през 90-те години на ХХ век около американския завод "Идеал Стандарт" и разрастваща се през първите години на ХХІ век, непосредствено до главния път София- Варна с връзка към него. Обектът се състои от четири подобекта- складова сграда от стоманена конструкция с ограждащи стени от сандвич- панели с пълнеж от пенополиуретан с площ от 6000 м2, административна и изложбена сграда- монолитно строителство на три етажа с площ от 2300 м2, площадка около обекта, включваща паркинги, рампи за товаро- разтоварна дейност, тротоари и пътна връзка на обекта с главен път София - Варна.
Проектирането беше извършено през 2007 година, строителството завърши през 2009 година.
Работата по обекта включваше създаване на градоустройствена основа, изготвяне на идеен и работен проект по всички проектни части, включително и пътната връзка с главния път, изготвяне на подробна количествено- стойностна сметка и тръжни книжа, организиране и провеждане на търг за избор на строител, цялостно управление на строителството по немската AVA система.
Сградата е номинирана за участие в конкурса "Сграда на годината 2009", организиран от вестник „Строителство градът” под патронажа на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и с подкрепата на браншови организацииИме на снимката