ул. Тодор Бурмов 8
град Габрово
тел +359.(0)66.809315
факс +359.(0)66.809315
walev@web.de


ЖИЛИЩНО СЕЛИЩЕ ТИТИ

село Керени, Община Трявна
Жилищно селище ТИТИ се намира в непосредствена близост с град Трявна преди село Керени. Разположено е в красива живописна местност на склон с южно изложение и изглед към планината. Селището се състои от 19 броя еднофамилни едноетажни жилищни сгради. То се изгражда като самостоятелен обект от затворен тип, с проекта се осигурява захранване с питейна вода, електрификация, пречиствателни съоръжения, решаване на подходите към отделните обекти, ограждането им. Основно изискване при проектирането беше използването на естествени материали- камък, дърво, керамика, както и осигуряване на непосредствена връзка на сградите с двора.
Проектирането на селището се извърши през 2008 година, строителството започна през август 2008 година, завършено е грубото строителство на обектите.
Работата по обекта включва създаване на градоустройствена основа, изготвяне на генерален план, идеен и работен проект по всички проектни части, авторски контрол по време на строителството.Име на снимката