ул. Тодор Бурмов 8
град Габрово
тел +359.(0)66.809315
факс +359.(0)66.809315
walev@web.de


ГРАДОУСТРОЙСТВО

Архитектурно бюро Вълеви е специализирано в градоустройствено проектиране от 1983 година, като специалистите от бюрото са част от градоустройствената група на държавната тогава Териториална проектантска организация в Габрово. По това време те разработват в колектив Общия градоустройствен план и впоследствие цялостния Застроителен и регулационен план на град Севлиево, Застроителни и регулационни планове на много от кварталите на град Габрово.
След 1990 година в бюрото се изработват редица градоустройствени проекти, свързани предимно с осигуряване на актуална градоустройствена основа за бъдещо строителство във връзка с инвестиционни намерения на своите клиенти, както и разработване на необходимите градоустройствени разработки за създаване на режим за застрояване на територии извън регулацията на населените места.Име на снимката