ул. Тодор Бурмов 8
град Габрово
тел +359.(0)66.809315
факс +359.(0)66.809315
walev@web.de


ТУРИСТИЧЕСКО СЕЛИЩЕ

село Търхово, Община Севлиево
Туристическото селище е проектирано в непосредствена близост до село Търхово, Община Севлиево. То е разположено на брега на микроязовира до селото с южно изложение. Селището се състои от 12 самостоятелни сгради, разположени сред озеленена площ и една приемна сграда, съдържаща приемно- административна част, ресторант, спомагателни помещения. В центъра на композицията е разположен басейн за почиващите. Отделните сгради са проектирани така, че да позволяват ползването им като отделни стаи, а също и като апартаменти. Особено внимание е обърнато на връзката на почиващите с красивата природа, язовира в непосредствена близост и басейна.
Обекта е проектиран през 2005 година, строителството не е завършило.
Работата по обекта включва: изготвяне на градостройствена основа, генерален план, идеен и работен проект по всички специалности, разработване на околното пространство, изготвяне на подробна количествена сметка.Име на снимката