ул. Тодор Бурмов 8
град Габрово
тел +359.(0)66.809315
факс +359.(0)66.809315
walev@web.de


ОФИС СГРАДА НА СТЕМО ООД

град Габрово
Офис сградата на "СТЕМО" ООД е проектирана през 2005 година като преустройство и надстройка на заварена сграда, строена през първата половина на миналия век. Строителството започна през 2007 година и още не е завършило. Функционалното решение е като офис-сграда в съответствие с нуждите на фирма “СТЕМО”, която има за предмет на дейност компютърни системи и софтуер. В партерния етаж е разположено входно преддверия, по етажите са разположени различните функционални групи в съответствие с изискванията на ръководителите. На последния етаж е разположена зала за събрания. Върху част от плоския покрив– тераса е разположена остъклена зимна градина от лека метална конструкция и стени от садвич- панели. Предвидено е голямо остъкляване и подчертаване на югоизточния ъгъл, като остъкляването се пресича от хоризонталните нива на подовете
Работата по обекта включва изготвяне на идеен и работен проект по всички специалности, изготвяне на количествени сметки, упражняване на авторски контрол по време на строителството.