ул. Тодор Бурмов 8
град Габрово
тел +359.(0)66.809315
факс +359.(0)66.809315
walev@web.de


МОТОСАЛОН НА БГ ЕКСТРИЙМ

град Севлиево
Мотосалонът и сервиз за мотоциклети на фирма "БГ Екстрийм" е построен на входа на град Севлиево откъм София. Сградата е съставена от два паралелепипеда, допрени един до друг, като по- големият от тях представлява мотосалона със шоурум през двата етажа, а по- малкият е сервиза за мотоциклети. Конструкцията е стоманена, пространствено- прътова, която е оставена видима в пространството на двата обема. Подчертан е входа на сградата със стъклена пирамида, покриваща входната част.
Проектирането е завършено през 2004 година, обектът е завършен през 2008 година. Работата по обекта включва изготвяне на градоустройствена основа, изработване на идеен и работен проект по всички проектни фази, количествена сметка, подготовка на тръжни книжа, управление на строителството по немската AVA система.Име на снимката