ул. Тодор Бурмов 8
град Габрово
тел +359.(0)66.809315
факс +359.(0)66.809315
walev@web.de


ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ. МОРАВА

град Габрово
Жилищната сграда на ул. "Морава" в град Габрово е проектирана през 2007 година, строителството е започнало през 2008 година и е завършило през 2009 година. Сградата представлява четириетажна монолитна сграда с магазини и кафе в партерния етаж и жилища в останалите етажи. Последният етаж е отдръпнат навътре в обема на сградата за осигуряване на необходимото отстояние от границите на имота.
Страдата е решена като композиция от прости обеми, покривът е плосък, част от третия етаж е покрит с плосък използваем покрив- тераса. Жилищата са широко остъклени на юг, където има и прекрасен изглед към върховете на Стара планина.
Работата по обекта включваше създаване на градоустройствена основа, идеен и работен проект по всички проектни части, авторски контрол по време на строителството.Име на снимката