ул. Тодор Бурмов 8
град Габрово
тел +359.(0)66.809315
факс +359.(0)66.809315
walev@web.de


ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС УЛ. "К.Д.НИКОЛА"

град Габрово
Жилищен комплекс между ул. "Капитан Дядо Никола" и ул. "Йосиф Соколски" в град Габрово представлява два жилищни блока, обърнати с лице към двете улици и затварящи вътрешно дворно пространство, предназначено за ползване от живущите. Единият жилищен блок към ул. "Йосиф Соколски" е по-висок- 5-етажен с терасовиден етаж, другият- към ул. "Капитан Дядо Никола" е триетажен с терасовиден етаж. Сградите са предвидени монолитни, покривите са скатни, партерните етажи са предвидени за търговия и услуги, останалите етажи са жилищни. Отдръпването на терасовидния етаж и при двете сгради обособява богато озеленени тераси пред жилищата на този етаж.
Комплексът е проектиран през 2008 година, строителството е започнало през 2008 година, в губ строеж е завършен по-високия жилищен блок. Работата по обекта включва създаване на градоустройствена основа, изготвяне на идеен и работен проект по всички проектни части, авторски контрол по време на строителството.Име на снимката