ул. Тодор Бурмов 8
град Габрово
тел +359.(0)66.809315
факс +359.(0)66.809315
walev@web.de


ОВОЩЕН РАЗСАДНИК

град Севлиево
Сградата на овощния разсадник в град Севлиево е проектирана през 2001 година. Проектите бяха подготвени по изискванията на европейската програма САПАРД, проектът беше одобрен и финансиран по програмата.
Сградата представлява административна и складова сграда на овощния разсадник. Конструкцията е стоманена и частично стоманобетонна. Разположението на обекта е на входа на град Севлиево от София. Входната част е подчертана с остъклен пресечен паралелепипед, пресичащ цялата сграда и излизащ над покрива. В този обем е разположена стълбищната клетка. Външните стени са от сандвич- панели с пълнеж от пенополиуретан.
Работата по обекта включваше създаване на градоустройствена основа, изготвяне на идеен и работен проект по всички проектни части, включително и пътната връзка с главния път и площадката с паркинга пред обекта, изготвяне на подробна количествено- стойностна сметка и тръжни книжа, организиране на търг за строителство, цялостно управление на строителството по немската AVA система.Име на снимката