ул. Тодор Бурмов 8
град Габрово
тел +359.(0)66.809315
факс +359.(0)66.809315
walev@web.de


ПТИЦЕКЛАНИЦА ХРИНАД

град Севлиево
Птицекланицата на фирма "Хринад", в непосредствена близост до град Севлиево(с търговско наименование на продуктите "Булчикън") е проектирана през 2002- 2003 година. Сградата трябваше да отговори на съвременните технологични изисквания към този вид обекти. Технологичният проект, който определи в голяма част и архитектурното решение, беше изработен съвместно от български и италиански технолози. Проектите бяха подготвени по изискванията на европейската програма САПАРД, проектът беше одобрен и финансиран по програмата. Строителството беше изпълнено през 2006- 2007 година.
Обектът представлява едноетажна сграда с площ от 1670 м2 с по- висока централна производствена част, която е базиликално осветена. В по- ниските странични части са разположени административните, санитарно- битовите и технологичните помещения. Хладилната част е отделена в западния край на сградата, където е разположена и товарната рампа. Конструкцията е стоманена, стените и покрива са изпълнени от сандвич- панели с пълнеж от пенополиуретан. Отоплението на сградата и затоплянето на вода за технологични нужди е на газ.
Работата по обекта включваше създаване на градоустройствена основа, изготвяне на идеен и работен проект по всички проектни части, включително и площадката с паркинга пред обекта, изготвяне на подробна количествено- стойностна сметка и тръжни книжа, авторски надзор по време на строителството.Име на снимката