ул. Тодор Бурмов 8
град Габрово
тел +359.(0)66.809315
факс +359.(0)66.809315
walev@web.de


ОБУВНА ФАБРИКА АРЕВИК

град Габрово
Обувна фабрика на фирма "АРЕВИК" в град Габрово е проектирана през 2006 година, строителството е изпълнено през 2006- 2007 година. Обектът е разположен в северната производствена зона на град Габрово на стръмен терен. Копозицията на сградата следва конфигурацията на терена, като голямата денивелация на терена в западна посока наложи и проектното решение на сградата – в западната част е обособен етаж на ниво –3,00 м – монолитна стоманобетонна конструкция, в която част са разположени санитарно- битовите помещения, администрацията, кафе за работниците и техническите помещения. Стоманобетонната плоча над този етаж е безгредова. Вторият етаж на кота +- 0,00 е решен със стоманена конструкция – ферми, стените на този етаж са от сандвич- панели с пълнеж от пенополиуретан.
Работата по обекта включваше изготвяне на идеен и работен проект по всички проектни части, включително и площадката с паркинга пред обекта, авторски надзор по време на строителството.Име на снимката