ул. Тодор Бурмов 8
град Габрово
тел +359.(0)66.809315
факс +359.(0)66.809315
walev@web.de


ЦЕНТЪР НА АКТА МЕДИКА

село Богатово, Община Севлиево
Центърът за квалификация на кадри на севлиевската медицинска клиника "Акта Медика" е проектиран през 2004 година. Обектът е разделен на пет обособени блока, които са свързани обемно-пространствено и функционално в един общ обем. Четирите блока са предвидени за временно настаняване на по няколко специалисти. Предвидени са стаи, които ще служат за нощуване и самоподготовка на лекарите с дневна и кухня и съответните санитарни помещения. В централния блок е разположен същинският център за подготовка на лекарите с голяма лекционна зала и по- малки стаи за обучение.
Външният вид на сградата е съобразен с архитектурата на село Богатово и красивата му природа. Покривите са четирискатни, покрити с керемиди, сградата отговаря на съвременните изисквания за енергийна ефективност.
Строителството на обекта започна през 2004 година и завърши през 2008 година.
Работата по обекта включваше: изготвяне на градостройствена основа, генерален план, идеен и работен проект на сградата по всички специалности, разработване на околното пространство.Име на снимката